Lokal klagenemnd for håndverkertjenester

21. mai 2014

Du er kanskje usikker på hvilke håndverkere du bør henvende deg til.  Vi råder deg da til å benytte en av våre medlemsbedrifter, fordi du da ved reklamasjon kan benytte deg av lokal klagenemd for malerfaget. Les mer om klageordningen her. › 


Klageskjema finner du her ›

 

Garantiordning for private forbrukere

Som forbruker dekkes du dessuten av en egen garantiordning for private kunder. Garantien dekker skader og mangler for opp til kr 160000. 

-Dersom medlemsbedriften ikke er i stand til å rette opp feil og mangler ved det utførte arbeidet, trer MLFs garanti i kraft. Arbeidet kan da bli utført av et annet medlem.

Ordningen gjelder kun dersom du som forbruker har benyttet en håndverker tilknyttet Maler- og Byggtapetsermestrenes Forening i Bergen.

Se listen over medlemsbedrifter med garantiordning her ›